Home - Verzekering
Verzekering

Door je lidmaatschap bij onze club ben je verzekerd voor eventuele sportongevallen.

Klik hier om het aangifteformulier te donwloaden.

De eerste 2 bladzijden (document A) vul je samen met een verantwoordelijke van de club in, de clubverantwoordelijke zal dit ook moeten ondertekenen. Op het derde blad (document B) moet een kleefbriefje van het ziekenfonds geplakt worden en onderaan je handtekening. Hierdoor geef je toestemming om de medische gegevens te mogen gebruiken voor het beheer van het dossier. Het laatste blad (document C) van dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend worden door de geneesheer.

Al deze documenten moeten dan opgestuurd worden naar:

Ethias - Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

 
Powered by Kiichi-Sai Maasland